4MAINT

Upravljanje naprav in premoženja - Asset management

Odoo • Image and Text

4MAINT

Programska rešitev 4MAINT je namenjena vsem odgovornim osebam za vzdrževanje, izvajalcem vzdrževanj, vodjem vzdrževalnih služb, poklicnim upravnikom in vzdrževalcem objektov, ter vsem, ki gospodarno skrbijo za načrtovanje in izvedbo vzdrževalnih del.

Predmet vzdrževanj so lahko objekti kot celota ali posamezni deli, stroji, naprave, vozila…

Odoo - Sample 1 for three columns

Planiranje aktivnosti in DN

Za vsako najmanjšo enoto vzdrževanja (stroj, naprava, vozilo, rezervni del…) se definira plan enkratnih vzdrževalnih operacij ali več periodičnih opravil, tudi z opomniki za izvajalce.

Odoo - Sample 2 for three columns

Povezljivost

4MAINT je samostojna vertikalna rešitev, ki se lahko povezuje tudi z drugimi poslovno-informacijskimi sistemi (npr. Odoo ali Hermes.360).

Odoo - Sample 3 for three columns

Analize in KPI