Zakaj uporabljati CRM v podjetju?
22 oktober, 2019 po
Zakaj uporabljati CRM v podjetju?
HERMES D.O.O., Jasmina Macur

Kakšna je dodana vrednost za podjetje, ki se odloči za uvedbo informacijske strategije imenovane CRM (ang. Customer Relationship Management) oz. obvladovanje odnosov s strankami?

Naj izpostavimo le nekaj osnovnih prednosti, ki jih CRM omogoča.

 •    Konkurenčna prednost

Podjetja, ki želijo biti konkurenčna na današnjih trgih, se morajo nujno srečati tudi z uvedbo novih tehnologij in strategij. Ena izmed teh je vsekakor tudi upravljanje odnosov s strankami oziroma CRM. Uspešna uvedba informacijske tehnologije za CRM privede do ustvarjalnosti zaposlenih v podjetju, ki lahko predstavlja konkurenčno prednost. Prav tako omogoča jasen pregled nad prodajo, zastavljenimi cilji in doseganju le teh.


•    Večja storilnost zaposlenih

 Vse informacije o naših strankah so shranjene na enem mestu in so dostopne vsakomur v podjetju. To pa vodi v hiter odziv in posledično k zadovoljstvu strank. Zbiranje, shranjevanje in uporaba informacij o naših strankah poveča storilnost vseh zaposlenih v podjetju.

•    360-stopinjski pogled na kartico stranke

Kartica stranke predstavlja krvno sliko našega odnosa s stranko. Podatki iz različnih virov (prodaja, nabava, odprte terjatve, obseg poslovanja skozi leta…) so ključni pri komunikaciji s strankami. Poznavanje stranke in posledično razumevanje njihovega obnašanja podjetju omogoča stalno prilagajanje, usmerjanje aktivnosti, produktov in storitev na pravi način. To pa vodi v dolgoročne dobre odnose in uspešno sodelovanje na dolgi rok.

Odoo • Text and Image

 •    Učinkovitost prodajnih aktivnosti

Vodenje prodajnih akcij poveča dobičkonosnost podjetja. Hkrati pa omogočajo sledljivost zanimanja za prodajne produkte in omogočajo bolj učinkovito nastopanje na trgu. S takšnimi aktivnostmi lahko podjetje privabi boljše stranke oziroma tiste boljše zadrži zase. Dodana vrednost prodajnih kampanj je lahko tudi ta, da lahko stranke segmentiramo in o produktih ali storitvah informiramo ciljne naslovnike.


 •    Načrtovanje, analiza in izboljševanje prodajnega procesa

Z uvedbo strategije CRM podjetje izboljša svoje storitve, poveča kupčevo zvestobo in njegovo pripadnost.


Odoo • Image and Text

Da lahko v podjetju uspešno vzpostavimo celoten koncept CRM-ja, je potrebno zbrati vse potrebne informacije iz obstoječih virov v eno celotno bazo podatkov, ki nam bo predstavljala dragoceno orodje za prodobitev vseh podrobnosti o strankah ter bo dosegljiva vsem zaposlenim kadarkoli.